PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Activitate parlamentara

Arhiva : 2012 2011 2010 2009

Fondul pentru securitate internă (Frontierele externe și vizele) (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu) Joi, 13 martie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . - Ne confruntăm cu probleme fără precedent la frontierele ...

Patrimoniul gastronomic european (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − În societatea actuală ne confruntăm cu două sit ...

Libera circulație a lucrătorilor (A7-0386/2013 - Edit Bauer) Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Libera circulație a lucrătorilor rep ...

Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Piața digitală a adus cu sine noi m ...

Fondul european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textile, Spania (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) Marți, 11 martie 2014 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . - Am votat în favoarea raportului privind mobilizare ...

Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe - Viitorul politicii UE în materie de vize (dezbatere) Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Salut propunerea de regulament privind scoaterea Republicii Moldo ...

Politica de coeziune (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Politica de coeziune este unul dintre cele m ...

Rețelele de telecomunicații transeuropene (A7-0272/2013 - EvŸen Točenovskę) Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Obiectivul agendei digitale europene este de ...

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (dezbatere) Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Deși cetățenia europeană conferă o serie de dr ...

Corpul voluntar european de ajutor umanitar (dezbatere)Luni, 24 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Crizele umanitare înregistrate în ultimii ani la nivel mondial imp ...

Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om (A7-0005/2014 - Sampo Terho)  Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Impactul dezastrelor naturale și a ...

Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo) Marți, 4 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Salut faptul că Uniunea Europeană a identificat ...

Consecințele la nivel local și regional ale dezvoltării rețelelor inteligente (prezentare succintă)Luni, 3 februarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . – Sectorul energetic european se confruntă cu prov ...

Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia - Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. – Salut progresele înregistrate de Serbia pe ca ...

Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) Marți, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Valorificarea potențialului regional de cun ...

Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevièiūtė) Marți, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Protecția socială îndeplinește un rol ...

Noua perioadă de programare a politicii de coeziune (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) Marți, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Noua perspectivă financiară a Uniunii Europene ...

Atribuirea contractelor de concesiune - Achizițiile publice - Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (dezbatere)Marți, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Politica în domeniul achizițiilor publice joacă un rol cheie ...

Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității (dezbatere)Marți, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Doamnă președintă, domnule comisar, competitivitatea industr ...

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (dezbatere)Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg Doamnă președintă, doamnă comisar, consider foarte importantă implicarea autorităț ...

Aspecte de gen ale Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)  Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Libera circulație și mobilitate ...

CARS 2020: către o industrie a autovehiculelor puternică, competitivă și durabilă în Europa (A7-0391/2013 - Franck Proust) Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Europa este cel mai mare producător de autovehi ...

Norme și proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiuni externe - Instrumentul de stabilitate - Instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială - Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe - Instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare - Instrumentul european de vecinătate - Instrumentul de asistență pentru preaderare (dezbatere)Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula, Raportor pentru aviz, Comisia pentru cultură și educație . − Instrum ...

Fondul european de ajustare la globalizare 2014 – 2020 (dezbatere)Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. – Începând din 2007, Fondul European de Aju ...

Programul „Erasmus pentru toți” (A7-0405/2012 - Doris Pack) Marți, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în ...

Programul „Europa creativă” (A7-0011/2013 - Silvia Costa) Marți, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Programul Uniunii în domeniul culturii și ...

Programul „Europa pentru cetățeni” (A7-0424/2012 - Hannu Takkula) Marți, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Într-un moment în care cetățenii exprimă o ...

Rețeaua transeuropeană de transport (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug) Marți, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Creșterea mobilității cetățenilo ...

Dispoziții comune privind fondurile europene - Fondul social european - Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă - Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul de cooperare teritorială europeană - Fondul de coeziune - Gruparea europeană de cooperare teritorială (dezbatere)Marți, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ). - Doamnă președintă, politica de coeziune este motorul ...

Autoritățile locale și societatea civilă (A7-0296/2013 - Corina Crețu) Marți, 22 octombrie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Organizațiile societății civile (OSC) și ...

Regândirea educației (prezentare succintă)Luni, 21 octombrie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . – Criza economică generează dificultăți ...

Negocierile UE-China privind un acord bilateral de investiții (B7-0436/2013 , B7-0439/2013 ) Miercuri, 9 octombrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − China reprezintă pentru Uniunea Europeană al ...

Constrângerile bugetare cu care se confruntă autoritățile regionale și locale în materie de cheltuieli din fondurile structurale UE în statele membre (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni) Marți, 8 octombrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Criza economică și financiară a afectat semnific ...

Strategia de securitate internă a UE (B7-0377/2013 ) Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Mii de copii, cetățeni ai unor țări te ...

Limbile europene amenințate de dispariție și diversitatea lingvistică (A7-0239/2013 - François Alfonsi)  Miercuri, 11 septembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. - Mă declar în favoarea protejării diversită ...

Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) Miercuri, 11 septembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. - Este un fapt recunoscut că șomajul în r&acir ...

O strategie europeană în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor (A7-0241/2013 - Michael Cramer) Marți, 10 septembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. - Am votat în favoarea raportului Cramer deoarece consid ...

Aplicarea și impactul măsurilor de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuč) Marți, 10 septembrie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. - Rolul politicii de coeziune este de a reduce diferen& ...

Impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire (dezbatere) Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Actuala criză economică a generat constrângeri bugetare în r&aci ...

Numărul european de urgență 112 (dezbatere) Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Există, evident, multe deficiențe în ceea ce privește funcționarea num ...

Televiziunea conectată (prezentare succintă)Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. – Progresul tehnologic a condus la sporirea autonomiei u ...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/000 TA 2013 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei (A7-0243/2013 - Alda Sousa) Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea acestui raport deoarece cons ...

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (A7-0183/2013 - Emer Costello) Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Uniunea Europeană și-a stabilit ținte ambițioase ...

Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − După cum o evidențiază și Eurobarometrele, liber ...

Locuințele sociale din Uniunea Europeană (A7-0155/2013 - Karima Delli) Marți, 11 iunie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Demersul Uniunii Europene de a sprijini clasele def ...

Mobilitatea educațională și profesională a femeilor (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli) Marți, 11 iunie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Statisticile privind situația femeilor, la nivel mo ...

Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (prezentare succintă)Luni, 10 iunie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . – Ajutoarele de stat regionale reprezintă un sp ...

O strategie macroregională pentru AlpiJoi, 23 mai 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Cooperarea teritorială europeană contribuie în mod efectiv la strân ...

Drepturile femeilor în statele din Balcani candidate la aderare (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) Marți, 21 mai 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Când vorbim despre egalitatea de drepturi, ne r ...

O agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten) Marți, 21 mai 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . &min ...

Energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei (dezbatere)Luni, 20 mai 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris. – Dezvoltarea infrastructurii energetice regenerab ...

Punerea în aplicare a Directivei serviciilor media audiovizuale (prezentare succintă)Luni, 20 mai 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - În condițiile evoluțiilor tehnologice, reglementarea funcționării mass-m ...

Acordul dintre UE și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu)  Joi, 18 aprilie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − România, alături de o serie de alte sta ...

Serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune (A7-0364/2012 - Artur Zasada) Marți, 16 aprilie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Dezvoltarea rapidă a traficului aerian și, ...

Mecanismul de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (dezbatere)Marți, 16 aprilie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Criza financiară a influențat considerabil evoluția bugetelor state ...

Ajutorul de stat regional (dezbatere)Marți, 16 aprilie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Pe fondul crizei actuale, revizuirea Orientărilor privind ajutoare ...

Aranjarea meciurilor și corupția din sport (dezbatere)Joi, 14 martie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ). - Scandalurile din lumea sportului se țin lanț, nu doar în țările ...

Relațiile UE-China (dezbatere)Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Parteneriatul strategic UE-China întărește buna cooperare bazată ...

Fondurile europene de antreprenoriat social (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) Marți, 12 martie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu prov ...

Integrarea migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale (dezbatere)Marți, 12 martie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . – Globalizarea economică este însoțită și de o globa ...

Perspectiva energetică 2050 (dezbatere)Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ). - Doresc să reamintesc câteva condiții pe care le consider ...

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)  Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Criza economico-financiară reprezintă o provocare fundamental ...

Acordul între UE și SUA în temeiul GATT 1994: modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (A7-0430/2012 - Vital Moreira) Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Susțin decizia de încheiere a Acordului ...

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A7-0010/2013 - Pervenche Berès) Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Interdependența dintre politicile econo ...

Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) Marți, 5 februarie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Din punctul meu de vedere, cea mai clară definiție a IMM-urilor eu ...

Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă - Responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și calea către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii (dezbatere)Marți, 5 februarie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. – Întreprinderile europene sunt puse în perioada a ...

Eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor (dezbatere)Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - După cum o recunosc înalți oficiali ai UE, violența împotriva femei ...

Regula bagajului de mână unic impusă de anumite linii aeriene (dezbatere)Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg Intervenție în ședință plenară  Iosif Matula (PPE ). - Cetățenii eur ...

Contribuția reamenajării urbane la creșterea economică în cadrul politicii de coeziune a UE - Optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune - Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare - Rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene (dezbatere)Luni, 14 ianuarie 2013 - Strasbourg Intervenție în ședință plenară  Iosif Matula (PPE ). - Politica de ...

Intervenții cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE) Luni, 14 ianuarie 2013 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Aderarea la spațiul Schengen reprezintă esența construcției eur ...

Explicații privind votul Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg Raport: Rui Tavares (A7-0378/012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris . −&nb ...

Explicații privind votul (2)Miercuri, 12 decembrie 2012 - Strasbourg Raport: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris . ...

Explicații privind votul (3) Miercuri, 12 decembrie 2012 - Strasbourg Raport: Artur Zasada (A7-0364/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris&nb ...

Finanțarea comerțului și a investițiilor pentru IMM-uri (prezentare succintă)Luni, 10 decembrie 2012 - Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . – În contextul economic actual, e ...

Impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului - Aspecte industriale, energetice și alte aspecte legate de gazele de șist și de șisturile bituminoase (dezbatere)  Marți, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. – Dependența Uniunii Europene de ...

Protecția copiilor în lumea digitală (prezentare succintă) Luni, 19 noiembrie 2012 - Strasbourg Intervenție în ședința plenară Iosif Matula (PPE ). - Vorbim adesea de ...

Inițiativa pentru antreprenoriatul social (prezentare succintă)Luni, 19 noiembrie 2012 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ). - Antreprenorii sociali se caracterizează prin ambiție și persiste ...

Explicații privind votul  Joi, 25 octombrie 2012 - Strasbourg  Raportor: Vital Moreira (A7-0272/2012 )   Iosif Matula (PPE ),& ...

Strategia UE pentru regiunea Dunării (dezbatere)Joi, 25 octombrie 2012 - Strasbourg  Intervenție în ședința plenară Iosif Matula, în numele grupului ...

Explicații privind votul  Marți, 23 octombrie 2012 - Strasbourg Raportor: Antigoni Papadopoulou (A7-0271/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în ...

Explicații privind votul (2)Marți, 23 octombrie 2012 - Strasbourg Raportor: Jean Louis Cottigny (A7-0333/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris  ...

Explicații privind votul (3) Marți, 23 octombrie 2012 - Strasbourg Raportor: Paul Rübig (A7-0293/2012 )  Iosif Matula (PPE ), în sc ...

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei 3 octombrie 2012 Întrebare cu solicitare de răspuns scris  adresată Comisiei  Articolul 117 din Regulamentul de procedură ...

Explicații privind votul Miercuri, 12 septembrie 2012 - Strasbourg Raportor: Elmar Brok (A7-0252/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris  ...

Explicații privind votul (2)Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg Raportor: Claude Turmes (A7-0265/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris . &m ...

Explicații privind votul (3) Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg Raportor: Lara Comi (A7-0069/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris . ...

Eplicații privind votul (4)Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg Raportor: Mary Honeyball (A7-0247/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris&nbs ...

Explicații privind votul (5)Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg Raportor: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris  ...

Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (prezentare succintă)  Luni, 10 septembrie 2012-Strasbourg  Iosif Matula (PPE ), în scris . – În domeniul egalității de șanse în ...

Explicații privind votul   Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . − Rețeaua transeuropeană de transport are un rol strategi ...

Explicații privind votul (2)Miercuri, 4 iulie 2012 - Strasbourg Raportor: David Martin (A7-0204/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris . &minus ...

Explicații privind votul (3) Marți, 3 iulie 2012 - Strasbourg Raportor: François Alfonsi (A7-0219/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris . ...

Explicații privind votul (4) Marți, 3 iulie 2012 - Strasbourg   Raportor: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris ...

Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori - Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole - Finanțarea politicii agricole comune - Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice - Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă (dezbatere)Marți, 3 iulie 2012 - Strasbourg Intervenție în ședință plenară Iosif Matula, Rap avis REGI . − ...

Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic (prezentare succintă)Luni, 2 iulie 2012 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. – Relația cu partenerii estici ai U ...

Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic (prezentare succintă)Luni, 2 iulie 2012 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris. – Relația cu partenerii estici ai U ...

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată Consiliului 20 iunie 2012  Întrebare cu solicitare de răspuns scris  adresată Consiliului  Articolul 117 din Regulamentul de procedură&n ...

Explicații privind votul (3)Marți, 12 iunie 2012 - Strasbourg Raportor : Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012 )  Iosif Matula (PPE ), în sc ...

Explicații privind votul (2)Marți, 12 iunie 2012 - Strasbourg Raportor : Francesca Balzani (A7-0181/2012 )   Iosif Matula (PPE ), în scris . − Am votat î ...

Explicații privind votulMarți, 12 iunie 2012 - Strasbourg Raportor: Marco Scurria (A7-0166/2012 ) Iosif Matula (PPE ), în scris . − ...

O nouă strategie pentru Afganistan (dezbatere)Marți, 12 iunie 2012 - Strasbourg Iosif Matula (PPE ), în scris . – După unsprezece ani de eforturi din part ...

Întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată ComisieiÎntrebare cu solicitare de răspuns oral  adresată Comisiei Articolul 115 din Regulamentul de procedură Petru Constantin Luhan, Alojz ...

Întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei 31 mai 2012 Întrebare cu solicitare de răspuns scris  adresată Comisiei  Articolul 117 din Regulamentul de procedură Iosi ...