PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei

Întrebare cu solicitare de răspuns oral  adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Petru Constantin Luhan, Alojz Peterle, Pavel Poc, Elena Băsescu, Cristian Silviu Bușoi, Frédérique Ries, Seán Kelly, Gay Mitchell, Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Danuta Maria Hübner, Ádám Kósa, Sirpa Pietikäinen, Nessa Childers, Wim van de Camp, Tokia Saïfi, Lambert van Nistelrooij, Giovanni La Via, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Constance Le Grip, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Schwab, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Jarosław Leszek Wałêsa, Pablo Zalba Bidegain, Jolanta Emilia Hibner, Esther Herranz García, Iosif Matula, Alajos Mészáros, Iliana Ivanova, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Carlos Coelho, Marielle Gallo, Lena Kolarska-Bobińska, Martin Kastler, Astrid Lulling, Frank Engel, Mariya Nedelcheva, Andrzej Grzyb, Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Artur Zasada, Pilar del Castillo Vera

Subiect: Prevenirea și gestionarea cancerului sistemului digestiv în UE  

Anual, 375 000 de cetățeni UE își pierd viața din cauza cancerului sistemului digestiv, aceasta fiind forma de cancer care cauzează cele mai multe decese în UE, cu mult mai multe decât cancerul la sân, cancerul de col uterin sau cel pulmonar.

Incidența ridicată a acestuia și rata mortalității se explică parțial prin faptul că nu îi este acordată suficientă atenție la nivelul UE. Până în prezent, UE nu a adoptat o abordare cu obiective clare în vederea reducerii incidenței și ratei mortalității cauzate de diferitele tipuri de cancer al sistemului digestiv, în pofida numeroaselor asemănări dintre acestea și a impactului enorm asupra populației UE.

Întrucât, de foarte multă vreme, cancerul la sân și cancerul de col uterin reprezintă cele mai importante priorități pentru strategia UE în domeniul cancerului, celui de-al doilea tip de cancer ca număr de victime, cancerul colorectal, îi este acordată mult mai puțină atenție. De exemplu, orientările privind analizele pentru depistarea unor tipuri de cancer responsabile pentru un număr mai scăzut de decese, cum ar fi cancerul la sân și cancerul de col uterin, sunt disponibile de mai mulți ani, însă orientările privind cancerul colorectal au fost publicate doar anul trecut.

Altor tipuri de cancer al sistemului digestiv le este acordată chiar mai puțină atenție și sunt de cele mai multe ori necunoscute sau ignorate la nivelul UE, în pofida numărului din ce în ce mai mare de cazuri înregistrate și al ratei ridicate a mortalității. De exemplu, în prezent, cetățenii UE diagnosticați cu cancer pancreatic au șanse foarte scăzute de a supraviețui mai mult de câteva luni, deoarece nu există suficiente cercetări pentru metode de tratament inovatoare. Este, deci, esențial să se stimuleze cercetarea și inovarea în acest domeniu important și să se utilizeze în mod mai eficient cunoștințele existente pentru a dezvolta tratamente inovatoare în beneficiul pacienților.

Abordarea actuală a combaterii cancerului se concentrează în principal asupra tratamentului, acordându-se prea puțină atenție prevenirii, în special în țările din Europa Centrală și de Est. Pe termen lung, această situație este nesustenabilă, atât din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al bunăstării pacienților.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, ar putea Comisia răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce măsuri intenționează să ia pentru a sensibiliza cetățenii UE și pentru a-i informa mai bine cu privire la pericolul reprezentat de cancerul sistemului digestiv și modalitățile de prevenire a acestuia?

2. Este Comisia conștientă de faptul că țările din Europa Centrală și de Est sunt deosebit de afectate de cancerul sistemului digestiv ca urmare a lipsei cunoștințelor și prevederilor în domeniul prevenirii și tratării acestor boli? Este Comisia pregătită să acorde o atenție specială acestui grup de state membre și să stimuleze schimbul de informații și cele mai bune practici la nivelul UE între cercetătorii din domeniu, de exemplu prin înființarea unui Institut Oncologic European similar Institutului Oncologic Național din Bethesda, Maryland (SUA)?