PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei

 31 mai 2012

Întrebare cu solicitare de răspuns scris  adresată Comisiei 
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Iosif Matula (PPE)

Subiect: Educația școlară timpurie
\"\"  Răspuns(uri) 

Tot mai multe state au adoptat ca prioritate educația școlară timpurie. Studiile arată că investițiile în educația preșcolară și îngrijirea copiilor de vârstă mică aduc profituri mai mari decât fondurile alocate oricărui alt ciclu școlar: primii ani de învățământ reduc costurile educaționale ulterioare și cresc considerabil șansele în viață ale copiilor, fie că vorbim de integrare socială, de reducere a sărăciei, de mobilitate sau egalitate de gen.

Între vârsta de cinci și opt ani, copiii sunt foarte activi în descoperirea lumii din jurul lor, iar îndrumarea de către personalul specializat este esențială în dezvoltarea socială, intelectuală, creativă și emoțională.

Beneficiile educației timpurii sunt atât de natură socială, cât și economică și, prin urmare, aceasta este o necesitate și nicidecum un lux.

Având în vedere faptul că încă nu există acest tip de educație în unele dintre statele membre UE - iar în altele este în fază incipientă - și luând în calcul suveranitatea țărilor Uniunii în ceea ce privește domeniul educației, aș dori să adresez Comisiei Europene următoarele întrebări:

1. Care este stadiul actual al educației școlare timpurii la nivelul Uniunii Europene?
2. În ce fel vedeți rolul viitor al învățământului preșcolar în Europa?
3. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a încuraja statele membre să dezvolte sistemul educațional timpuriu?