PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei

3 octombrie 2012

Întrebare cu solicitare de răspuns scris  adresată Comisiei 
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Iosif Matula (PPE)

Subiect: Bacalaureatul profesional, ca alternativă la Bacalaureatul clasic
   

Una dintre cele mai mari provocări ale momentului o reprezintă modul în care îi pregătim pe tineri pentru piața muncii. Pe de o parte, Strategia Europa 2020 prevede o creștere a procentului absolvenților de învățământ superior. Pe de altă parte, este important să asigurăm o bună pregătire într-o largă varietate de meserii, astfel încât calificările profesionale să nu mai fie văzute precum opțiuni de mâna a doua.

Pe lângă Bacalaureatul clasic - cel mai important examen care îi califică pe tineri pentru învățământul superior - unele state membre au prevăzut și alte tipuri de bacalaureat, spre exemplu cel profesional. Acesta ar avea menirea să le confere tinerilor o diplomă la finalizarea studiilor, pentru a le facilita accesul pe piața muncii, ca meseriași.

Cu toate acestea, introducerea acestui nou tip de bacalaureat este doar una dintre componentele reformei, trebuind adaptată și programa aferentă anilor de studii, care să cuprindă cursuri de meserii de o înaltă calitate, în funcție de un număr extins de specializări. Pentru o relevanță mai mare, examenul de bacalaureat profesional ar trebui să includă probe specifice meseriilor aprofundate pe parcursul anilor de studiu și nu doar un test formal.

În acest sens, cum vede Comisia corelarea dintre tipurile de bacalaureat în cadrul sistemelor educaționale naționale? De asemenea, care ar fi pașii spre o mai mare interoperabilitate a sistemelor naționale de învățământ în cadrul UE, din punctul de vedere al calificărilor profesionale? Care este, în opinia Comisiei, rolul pe care mediul de afaceri trebuie să-l joace în pregătirea elevilor care urmează parcursul finalizat cu Bacalaureat profesional?