PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei (dezbatere)

Luni, 20 mai 2013 - Strasbourg

 Iosif Matula (PPE ), în scris. Dezvoltarea infrastructurii energetice regenerabile și atragerea de investiții în vederea producerii energiei sustenabile sunt provocări majore la care trebuie să răspundem cu soluții inteligente. Materializarea obiectivelor în domeniul energiei sustenabile impune aplicarea unitară a legislației privind piața internă de energie pentru eliminarea blocajelor energetice și extinderea interconexiunilor.

În UE există importante resurse de energie regenerabilă neexploatate. Ele pot contribui la creșterea independenței energetice la nivel local și regional. Comunitățile locale și cele izolate sunt principalii beneficiari ai potențialului energetic sustenabil.

Consider prioritară dezvoltarea infrastructurilor energetice mixte care să acopere cererile de aprovizionare cu energie electrică și căldură. De exemplu, în regiunea Vest din România, de unde provin, exploatarea energiei geotermale ar putea completa necesitățile energetice pentru comunitățile locale. Atragerea IMM-urilor în domeniul energiei regenerabile ar contribui la crearea de parteneriate pentru investiții și ar constitui un potențial pentru crearea de locuri de muncă. Comisia trebuie să țină cont de faptul că piețele globale oferă oportunități pentru exploatarea eficientă a resurselor regenerabile de energie. Amintesc faptul că posibilele restricții impuse împotriva producătorilor de tehnologii din țările terțe nu fac decât să pericliteze peste 240 de mii de locuri de muncă din sectorul energiei fotovoltaice.