PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (2)

Marți, 23 octombrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Jean Louis Cottigny (A7-0333/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Criza financiară și economică a avut consecințe serioase asupra industriei auto europene, implicit asupra pieței forței de muncă, repercusiuni care își produc în continuare efectele. Piața europeană a automobilelor a înregistrat o scădere importantă, conducând la reduceri de personal și la tensiuni sociale.

Pentru a veni în sprijinul celor 2 089 de lucrători disponibilizați de PSA Peugeot Citroën, se impun măsuri concrete. Acestea trebuie să se concentreze pe acordarea de asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare, formare și reconversie profesională. O atenție deosebită trebuie acordată însă recalificării persoanelor vulnerabile afectate de disponibilizări. În acest sens, susțin dezvoltarea potențialului profesional al grupurilor vulnerabile și recunoașterea competențelor acumulate în cursul carierei profesionale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că Fondul european de ajustare la globalizare joacă un rol crucial în procesul de redresare economică a regiunilor în urma concedierilor pe scară largă, inclusiv în statele nou aderate. Doresc să salut propunerea Comisiei Europene de a aloca României 2,9 milioane de euro din Fondul european de ajustare la globalizare în vederea acordării de asistență lucrătorilor concediați de către Nokia.