PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul

Miercuri, 12 septembrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Elmar Brok (A7-0252/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Terorismul, criminalitatea organizată, proliferarea conflictelor regionale, securitatea aprovizionării cu energie sau schimbările climatice constituie amenințări la adresa securității. Aceste pericole își fac din ce în ce mai simțită prezența la nivel mondial, implicit în Europa. Pentru a face față acestor riscuri, Uniunea Europeană trebuie să aibă o abordare integrată, prin efortul comun și solidar al tuturor statelor. Esențiale sunt și parteneriatele cu actori importanți de pe scena internațională pentru combaterea acestor flageluri.

Uniunea Europeană trebuie să sprijine într-o mai mare măsură eforturile țărilor partenere în procesul de punere în aplicare a obligațiilor în domeniul drepturilor omului, consolidării democrației, statului de drept și independenței judiciare. Este necesară asigurarea coerenței și consecvenței între componentele politicii externe. De aceea, o atenție specială trebuie acordată consolidării relațiilor dintre Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Serviciul European pentru Acțiune Externă și statele membre. În ceea ce privește viitorul politicii externe și de securitate comune, un aspect deosebit de important îl constituie consolidarea instrumentelor financiare care promovează pacea, securitatea, democrația și statul de drept.