PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (3)

 Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Lara Comi (A7-0069/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − „Unitatea în diversitate a UE” este un compromis ce aduce avantaje, dar creează, în aceeași măsură, numeroase obstacole. De aceea sectorul public și cel economic, alături de actorii care apără interesele societății civile au nevoie de standardizarea serviciilor pentru o funcționare mai eficientă. Întreprinderile europene trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de a se adapta schimbărilor la nivelul economiei mondiale.

Standardizarea poate constitui un suport real, în special pentru IMM-uri, prin urmare este necesar ca ele să fie luate în considerare la elaborarea criteriilor de standardizare. Interesul scăzut al autorităților publice în ceea ce privește participarea la procesul de elaborare a standardelor europene creează întârzieri și contribuie la menținerea decalajelor dintre regiunile UE.

În domeniul achizițiilor publice, armonizarea procedurilor constituie o prioritate, iar, în acest sens, digitalizarea joacă un rol important. Consider prioritară implicarea actorilor sociali în procesul stabilirii criteriilor de standardizare.

Crearea cadrului comun privind siguranța și drepturile muncitorilor, persoanele cu handicap și măsurile ce urmăresc creșterea sustenabilității contribuie la îmbunătățirea standardelor sociale în UE.

Susțin acest raport, deoarece consider că procesul de standardizare este esențial pentru atragerea investițiilor din țările terțe. Potențialii investitori deplâng diversitatea piețelor europene și lipsa lor de corelare.