PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Inițiativa pentru antreprenoriatul social (prezentare succintă)

Luni, 19 noiembrie 2012 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Antreprenorii sociali se caracterizează prin ambiție și persistență, utilizându-și energiile pentru a identifica soluții la deficiențele cu care se confruntă societatea. Ei sunt vizionari, dar și realiști, eforturile lor urmărind adaptarea sistemului social în funcție de nevoile comunității. Instituțiile financiare globale recunosc beneficiile investițiilor de dezvoltare, prin sprijinirea întreprinderilor sociale și preferă, mai degrabă, finanțarea acestora, în detrimentul programelor de ajutor social.

Sunt convins că întreprinderile sociale asigură legătura necesară între mediul privat, axat pe maximizarea profitului, și cel public, care trebuie să răspundă nevoilor sociale. Îmbinarea celor două abordări generează cheltuieli eficiente și reduce pierderile, beneficiarul direct fiind cetățeanul. Întreprinderile sociale trebuie să beneficieze de suportul fondurilor europene de tip investitori prudențiali, cu posibilitatea de a accesa diferite instrumente financiare. Ele au nevoie și de sprijinul autorităților naționale, regionale și locale atât în ceea ce privește finanțarea, cât și promovarea lor în vederea legitimizării inițiativelor antreprenoriale cu caracter social.