PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Integrarea migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale (dezbatere)

Marți, 12 martie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris . – Globalizarea economică este însoțită și de o globalizare socială, angajații fiind mai dispuși decât oricând să-și schimbe țara de reședință. Deși Europa se autodefinește drept un continent al toleranței și proclamă dreptul cetățenilor de a munci oriunde pe teritoriul său, muncitorilor români nu le este aplicat acest tratament egal. Recunoaștem, însă, deficitul de forță de muncă în Uniune și, pentru a-l contracara, deschidem porțile lucrătorilor din țări terțe.

Vă reamintesc faptul că, în anul 2013, mai multe state membre încă impun restricții la angajare cetățenilor romani, în condițiile în care România oferă angajați înalt calificați. Faptul că avem în UE un deficit de lucrători, dar, în același timp, o rată a șomajului în creștere trebuie să ne determine să regândim sistemele educaționale, să le adaptăm la cerința prognozată de pe piața muncii. Este nevoie, astfel, de o mai mare coordonare între statele UE.

Personal, susțin introducerea unui sistem european comun pentru identificarea cererii de forță de muncă și criterii obiective de evaluare a calificărilor, pentru a gestiona mai bine migrația lucrătorilor. Solicit și o diferențiere clară între conceptele de migrație și imigrație, favorizând, în special, mobilitatea cetățenilor statelor UE, înainte de a deschide piața muncii pentru resortisanții din țări terțe.