PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Mecanismul de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (dezbatere)

Marți, 16 aprilie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Criza financiară a influențat considerabil evoluția bugetelor statelor membre, ceea ce a impus majorarea mecanismului de asistență a balanței de plăți la 50 de miliarde de euro. Sume importante au fost puse la dispoziția țărilor care se confruntă cu dificultăți, printre care se numără și țara mea, România.

Există totuși unele disfuncționalități care țin de punerea în aplicare a prevederilor acestui mecanism, datorită faptului că țările din afara zonei euro nu beneficiază de aceleași instrumente financiare ca și cele din zona euro. Este nevoie de identificarea unor condiții asemănătoare între statele din zona euro și cele din afară, cu toate că noile mecanisme recent create pentru zona euro fac situația mai dificilă. Asistența financiară a balanței de plăți poate contribui semnificativ la îndeplinirea mai multor obiective, prin consolidarea capacității administrative, și, ca rezultat, prin creșterea ratei de absorbție a fondurilor acordate prin politica de coeziune. Susțin întru totul propunerile dnei Hübner și o felicit pentru excelentul raport.