PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Numărul european de urgență 112 (dezbatere)

Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Există, evident, multe deficiențe în ceea ce privește funcționarea numărului european de urgență. În primul rând, faptul că doar 27% din cetățenii europeni știu de existența acestui număr, în ciuda campaniei de informare desfășurate, îmi confirmă faptul că trebuie reanalizate metodele de diseminare a informației. Un alt aspect îngrijorător îl constituie metodele de localizare a apelanților. În primul rând, accesul la numărul de urgență al persoanelor cu dizabilități, precum și modul cum pot fi identificate. Pe de altă parte, am primit semnale prin care cetățenii europeni deplâng capacitatea limitată de localizare în zone izolate sau acolo unde nu pot fi furnizate repere stradale. O altă problemă constă în dificultatea accesului echipajelor de urgență la persoanele apelante. Sugerez autorităților locale și regionale să furnizeze planuri de acces alternative, pentru situații de urgență. În acest cadru aș dori să includ și corelarea planurilor menționate la nivel interregional și transfrontalier.