PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

O strategie macroregională pentru Alpi

Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Cooperarea teritorială europeană contribuie în mod efectiv la strângerea legăturilor între regiuni, asigurând calitate ridicată a vieții pentru locuitorii din UE.

Proiectele inovatoare și abordarea în comun a problemelor creează oportunități între cetățenii europeni din regiunile cu potențial de dezvoltare asemănător.

Macroregiunile sunt forme inovative de cooperare ce pun în practică principiile guvernării pe mai multe niveluri. Ele au capacitatea să adune la un loc autoritățile locale, regionale și cele comunitare în vederea exploatării eficiente a potențialului comun de dezvoltare. O macroregiune de succes trebuie să fie un prim pas către un model european capabil să combine creșterea inteligentă, incluzivă și sustenabilă a regiunilor europene.

Strategia Mării Baltice și cea a Dunării confirmă oportunitatea inițiativei macroregionale pentru Alpi.

Consider că în implementarea strategiilor macroregionale un rol cheie îl joacă grupurile de cooperare teritorială. GECT-urile pot deveni platformele pentru implementarea strategiilor de dezvoltare teritorială și pot contribui la consolidarea cooperării între autoritățile de la diferite niveluri.

Obiectivele de dezvoltare comune, inițiate de municipalitățile din regiunile Alpilor urmăresc domenii precum: competitivitate, inovare, apă, energie, mediu, climă, creșterea accesibilității și transport. Punerea lor în practică va însemna, ca și în cazul Strategiei Dunării, transformarea obstacolelor în avantaje și va contribui la prosperitatea regiunilor montane. În Alpi în prezent, în Carpați pentru viitor.

Comisia a stabilit clar că macroregiunile nu pot beneficia de finanțări, structuri administrative sau legislație noi separate. Dar strategia macroregiunilor trebuie încurajată prin măsuri ferme concrete. Tocmai de aceea propun ca proiectele înscrise în cadrul acestor strategii să beneficieze de o atenție specială în cadrul contractelor de parteneriat și a viitoarelor programe operaționale, beneficiind de punctaje suplimentare avantajoase. În plus, pentru ca strategiile macroregionale să dea roade concrete, este nevoie de o comunicare eficientă și un schimb continuu de bune practici între actorii din regiunile implicate, astfel încât acțiunile întreprinse să producă rezultate măsurabile.