PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Regândirea educației (prezentare succintă)

Luni, 21 octombrie 2013 - Strasbourg

 Iosif Matula (PPE ), în scris . – Criza economică generează dificultăți majore în statele membre, de la șomaj, la excluziune socială și sărăcie. Cu toate acestea, statisticile relevă că, în anumite sectoare, posturile vacante sunt greu de ocupat, neexistând personal calificat: în comunicații, tehnologia informației sau sectorul asistenței medicale. Este evident decalajul dintre calificările obținute și cerințele reale de pe piața muncii. Pe acest fond, reducerea bugetelor pentru educație vine să înrăutățească lucrurile și șansele de reușită în viață pentru un număr impresionant de tineri europeni. Consider că rolul învățământului trebuie să fie mai cuprinzător, dincolo de obiectivul de a transmite cunoștințe. E nevoie să îi pregătim pe tineri pentru viață, să îi ajutăm să devină cetățeni activi în societate. Reafirm în acest context necesitatea de a moderniza sistemele de educație din statele membre, concomitent cu promovarea mai eficientă a învățământului profesional și tehnic. Susțin dobândirea competențelor antreprenoriale, dar și metodele educaționale alternative: învățarea la locul de muncă, învățarea deschisă, precum și perspectiva unei educații gratuite de calitate pentru persoanele aflate în dificultate. În condițiile resurselor bugetare limitate, atrag atenția asupra posibilităților oferite de Fondul Social European și Fondul de coeziune pentru a sprijini investițiile în educație și formare, în aptitudini și învățare pe tot parcursul vieții.