PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe - Viitorul politicii UE în materie de vize (dezbatere)

Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Salut propunerea de regulament privind scoaterea Republicii Moldova de pe lista țărilor ai căror resortisanți au obligativitatea de a obține vize pentru călătoriile în spațiul european. Eliminarea obligativității vizelor dă un mesaj clar Moldovei, în sensul unei perspective europene, al integrării economice graduale și al unor relații comerciale consolidate. Să nu uităm că Moldova este prima țară a Parteneriatului estic ce a parafat Acordul de asociere cu UE, îndeplinind toate cerințele aferente Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor. Deși perspectivele sunt incerte, prin această politică de vize avem șanse în soluționarea pe cale pașnică a problemei transnistrene, ținând cont de beneficiile aduse cetățenilor care dețin un pașaport biometric. Mai mult, libertatea de circulație, unul din principiile fundamentale ale UE, va viza un număr important de cetățeni români, care actualmente dețin dublă cetățenie și locuiesc în Republica Moldova, în afara spațiului UE. Felicitări tuturor celor care au asigurat acest succes!