PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă - Responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și calea către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii (dezbatere)

Marți, 5 februarie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris. Întreprinderile europene sunt puse în perioada actuală în fața unor grele încercări din cauza crizei, a procesului accelerat de globalizare și a fenomenului schimbărilor climatice. Răspunsul la aceste provocări presupune concentrarea eforturilor în vederea creșterii responsabilității sociale a întreprinderilor în ceea ce privește impactul pe care îl au asupra societății. Prin responsabilitate socială, întreprinderile urmăresc clădirea de relații durabile cu angajații și clienții, pentru a dezvolta modele de afaceri pe termen lung. Parteneriatul social creat implică drepturi și obligații pentru ambele părți. Întreprinderile se concentrează asupra respectării drepturilor colective ale angajaților și contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile, insistând pe formarea și specializarea lucrătorilor. Responsabilitatea socială are și o abordare de jos în sus. Angajații și consumatorii apără interesele întreprinderilor, combat discriminarea și munca la negru și sunt responsabili pentru mediul lor de muncă. Subliniez aici un exemplu tot mai frecvent întâlnit în întreprinderile din UE, prin care muncitorii renunță la ore din programul de muncă pentru a-i feri pe colegii lor de concediere. În prezent, în ceea ce privește lucrările publice, IMM-urile sunt slab reprezentate. Responsabilitatea socială a autorităților publice, însă, constă în acordarea de sprijin acestor întreprinderi, respectând principiile de transparență, nediscriminare și tratament egal.