PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Ajutorul de stat regional (dezbatere)

Marți, 16 aprilie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Pe fondul crizei actuale, revizuirea Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014 – 2020 poate avea un rol crucial în relansarea creșterii economice, dar noile orientări trebuie să creeze condițiile modernizării metodelor de alocare pentru aceste ajutoare, simplificând procedurile și reducând la minimum riscul unor posibile viitoare derapaje economice. Este necesar să existe o delimitare echilibrată a zonelor în alocarea ajutoarelor, astfel încât regiunile rămase în urmă economic să fie sprijinite efectiv, reducând decalajele existente. Doresc să atrag atenția asupra riscului de delocalizare a activităților economice atât în interiorul Uniunii, cât și în exterior, ca urmare a limitării posibilităților de intervenție publică în favoarea marilor întreprinderi.

Totodată trebuie asigurată o mai mare coerență între Orientările privind ajutoarele de stat regionale și politica de coeziune pentru perioada 2014 – 2020, acordându-se atenție și inovării și cercetării. Spun aceste lucruri cu durere, într-o perioadă în care guvernul țării mele, socialisto-liberal, taie masiv fondurile destinate cercetării și inovării.