PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic (prezentare succintă)

Luni, 2 iulie 2012 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris. – Relația cu partenerii estici ai UE este deosebit de importantă, atât pe plan economic, cât și social. Dincolo de aspectele ce țin de drepturile omului și respectarea principiilor statului de drept, trebuie să acordăm locul cuvenit dimensiunii pragmatice a acestor relații. Creând zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, putem stimula țările partenere să continue reformele începute, astfel încât să realizeze un mediu economic stabil și previzibil, în care să fie respectate principiile democratice pe care este fondată Uniunea. Mai mult, putem facilita alinierea la normele comunitare prin înlăturarea progresivă a barierelor comerciale, în condițiile în care Rusia și China își fac tot mai simțită prezența în această regiune. În domenii precum cercetarea, dezvoltarea și inovarea, TIC și turismul, cooperarea dintre UE și partenerii estici trebuie consolidată. Este, astfel, binevenită propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2014-2020, prin care se are în vedere o majorare cu 40% a finanțării disponibile pentru politica de vecinătate. Sper, de asemenea, ca Strategia UE pentru Marea Neagră să fie dezvoltată, ținând cont de importanța sa în cadrul strategiei externe a UE în domeniul energiei, cu perspective concrete pentru întărirea securității energetice și diversificarea ofertei.