PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Atribuirea contractelor de concesiune - Achizițiile publice - Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (dezbatere)

Marți, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Politica în domeniul achizițiilor publice joacă un rol cheie în utilizarea eficientă a fondurilor publice, contribuind la realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Revizuirea directivelor privind achizițiile publice constituie un proiect ambițios și realist, care vine în sprijinul autorităților locale și regionale. Actualizarea lor are ca obiectiv reguli mai simple, mai eficiente și mai ușor de utilizat, dar și stabilirea de proceduri riguroase, bazate pe criterii de atribuire care să țină cont și de inovare și sustenabilitate.

Ținând cont de faptul că achizițiile publice constituie o parte importantă a economiei, estimată la 19% din PIB-ul UE, revizuirea cu succes și punerea în aplicare a normelor referitoare la achizițiile publice pot ajuta în mod considerabil la depășirea crizei actuale a economiei europene. Salut măsurile de simplificare, menite să faciliteze participarea IMM-urilor la achiziții publice, cu impact în crearea de noi locuri de muncă, dezvoltare și inovare.

Felicitări raportorilor.