PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

CoR consideră esențială armonizarea politicilor naționale cu cele regionale

21 februarie 2013

Europarlamentarul Iosif Matula a avut un schimb de opinii cu Ramón Luis Valcárcel Siso, președintele Comitetului Regiunilor (CoR) , în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European. Dezbaterea s-a concentrat pe impactul bugetului Uniunii Europene din perioada 2014-2020 asupra politicii de coeziune.
Președintele CoR s-a arătat satisfăcut de cooperarea intensă cu Parlamentul European, exprimându-și încrederea că Parlamentul European își va exercita competențele pentru a da o formă finală bugetului Uniunii Europene 2014-2020.
Ramón Luis Valcárcel Siso a evidențiat că este absolut esențial să se ajungă la un acord adecvat pentru ca noul Cadru Financiar Multianual să intre în vigoare în ianuarie 2014.
În cadrul intervenției sale, europarlamentarul Iosif Matula a atras atenția că există state în care centralizarea deciziilor se resimte puternic în defavoarea regiunilor, în special în cazul României. Totodată, Iosif Matula i-a adresa o întrebare președintelui Comitetului Regiunilor: „Cum vedeți armonizarea între decizia la nivelul statelor în ceea ce privește stabilirea parteneriatelor și aplicarea politicii de coeziune la nivelul regiunilor? Ținând cont de contextul actual, considerați că rolul regiunilor va crește în viitoarea perioadă de programare”?
În răspunsul formulat, președintele CoR a recomandat o mai bună coordonare a politicilor naționale cu cele regionale.
De asemenea, Ramón Luis Valcárcel Siso a evidențiat rolul deosebit de important pe care îl are Comitetul Regiunilor în ceea ce privește pregătirea parteneriatelor, prin participarea la întâlnirile anuale ale autorităților locale în Estul Europei.
***
La 8 februarie 2013, Consiliul European a ajuns la un acord privind următorul Cadru Financiar Multianual (CFM), care stabilește prioritățile bugetare ale UE pentru anii 2014-2020. Este necesar în continuare un acord final cu Parlamentul European pentru ca noul CFM să intre în vigoare în ianuarie 2014.
Pentru Politica de Coeziune, în acest exercițiu bugetar, 2007-2013, România are alocate 19,841 miliarde de euro, iar pentru exercițiul 2014-2020 suma alocată este de 21,825 miliarde euro, adică o creștere de 10% a bugetului de coeziune.
Cabinet europarlamentar Iosif Matula