PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (prezentare succintă)

 

Luni, 10 septembrie 2012-Strasbourg

 Iosif Matula (PPE ), în scris . – În domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, trebuie să recunoaștem că Uniunea nu și-a atins pe deplin obiectivele. Asigurarea condițiilor de muncă decente pentru femei, care să implice standarde de sănătate, accesul la securitate socială, dar și posibilitatea de perfecționare profesională sunt, în continuare, aspecte la care încercăm să găsim soluții eficace.

Personal, consider că avem nevoie de politici mai eficiente pentru concilierea vieții profesionale cu cea de familie, mai ales că majoritatea covârșitoare a părinților care solicită concediu de creștere a copilului sunt femei, o inegalitate pe care o resimt inclusiv copiii.

O soluție forte este stimularea antreprenoriatului feminin, concomitent cu elaborarea de programe de perfecționare în domeniul noilor tehnologii, sferă în care studiile semnalează discrepanțe de gen. Acestea limitează posibilitățile femeilor de a accesa slujbe cu un grad mai înalt de calificare și de a obține salarii mai bune și, pe termen lung, le privează de posibilitatea de a-și dezvolta cariera. Totodată, îmi exprim și preocuparea față de situația lucrătoarelor nedeclarate, dintre care o mare parte sunt imigrante, angajate în gospodării private. Acestea au parte de condiții de muncă nesigure, salarii mici, nebeneficiind de drepturi sociale. Din păcate, astfel este facilitat cercul vicios al sărăciei.