PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Consecințele la nivel local și regional ale dezvoltării rețelelor inteligente (prezentare succintă)

Luni, 3 februarie 2014 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris . – Sectorul energetic european se confruntă cu provocări precum creșterea continuă a cererii de electricitate, nevoia de liberalizare a pieței de energie, implementarea tehnologiilor de stocare, precum și adaptarea pieței trans-europene de electricitate la tendințele din domeniul energiilor durabile. Rețelele inteligente contribuie la creșterea capacității de inovare, sprijină dezvoltarea la nivel regional și, implicit, consolidează competitivitatea industriei europene, prin exploatarea potențialului oferit de IMM-uri. Regiunile au oportunitatea de a investi în rețelele inteligente în vederea reducerii costurilor energetice suportate și prin realizarea unui sistem bidirecțional de producere și distribuție a energiei electrice.

Sprijinul financiar acordat proiectelor energetice regionale trebuie să vizeze investiții în tehnologii regenerabile la nivelul gospodăriilor. Avem nevoie de o abordare integrată, care să cuprindă factori de natură comercială, tehnică și de reglementare în raport cu nevoile specifice de dezvoltare. Finanțările prevăzute în programele de cercetare și inovare (PC) cuprind acțiuni ce urmăresc schimbul de informații, implementarea soluțiilor inovatoare și coordonarea standardizată a investițiilor. Sistemele energetice inteligente pot fi puse în practică printr-o strategie destinată regiunilor și comunităților locale, prin alocarea a 20% din sprijinul FEDER în investiții destinate tranziției energetice.