PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Contribuția reamenajării urbane la creșterea economică în cadrul politicii de coeziune a UE - Optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune - Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare - Rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene (dezbatere)

Luni, 14 ianuarie 2013 - Strasbourg

Intervenție în ședință plenară

 Iosif Matula (PPE ). - Politica de coeziune este un instrument al investițiilor ce sprijină competitivitatea, stimulează creșterea economică, creează ocupare și promovează dezvoltarea sustenabilă. Propunerile de reduceri drastice, cu zeci de miliarde, ale finanțărilor politicii de coeziune în cadrul financiar post 2014, dacă se vor produce, vor scădea eficiența programelor și ne vor îndepărta de obiectivele stabilite, iar regiunile de convergență, inclusiv cele din țara mea, vor fi cele mai afectate. Cooperarea teritorială, factor esențial pentru reducerea disparităților la nivelul regiunilor europene, va avea, de asemenea, mult de suferit.

Zonele urbane sunt nucleele dezvoltării teritoriale în UE, ele susțin competitivitatea regională și reprezintă motorul principal al creării locurilor de muncă. Din aceste motive, migrația înspre centrele urbane este în continuă creștere la nivel global, dar și european. Pe de altă parte, orașele sunt cele mai expuse efectelor crizei economice și procesului rapid al globalizării, cu efecte dezastruoase în plan economic și social. Ele se confruntă cu provocări precum problema suburbiilor, șomajul, excluderea socială și, mai nou, schimbările climatice, la care trebuie să identifice un răspuns rapid, cât mai adecvat nevoilor locale.