PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Corpul voluntar european de ajutor umanitar (dezbatere)

Luni, 24 februarie 2014 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Crizele umanitare înregistrate în ultimii ani la nivel mondial impun o acțiune concertată a actorilor UE pentru consolidarea și optimizarea reacției la acest gen de fenomene. Propunerea de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar reprezintă o expresie concretă a solidarității europene în acțiune și a coeziunii sociale. Selectarea, formarea și mobilizarea voluntarilor în cadrul misiunilor umanitare vor aduce plus valoare, completând sistemele de intervenție existente. Stabilirea unui cadru al contribuțiilor comune ale tinerilor europeni la acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii va stimula cooperarea transfrontalieră între organizațiile de voluntari din diversele state membre, facilitând, astfel, schimbul de bune practici. Nu în ultimul rând, consider deosebit de importantă inițierea unor acțiuni de sensibilizare asupra importanței ajutorului umanitar și a voluntariatului în rândul cetățenilor Uniunii în ceea ce privește spiritul civic, coeziunea socială și promovarea cetățeniei active la nivel național, regional și local. Felicitări colegei raportor!