PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Dispoziții comune privind fondurile europene - Fondul social european - Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă - Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul de cooperare teritorială europeană - Fondul de coeziune - Gruparea europeană de cooperare teritorială (dezbatere)

Marți, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg

 Iosif Matula (PPE ). - Doamnă președintă, politica de coeziune este motorul principal al Uniunii, care contribuie la creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii. Instrumentele politicii de coeziune au rolul de a pune în practică măsurile concrete, precum atragerea de investiții, crearea de locuri de muncă și reducerea disparităților între regiuni. Obiectivele fondurilor structurale și de investiții pentru perioada următoare de programare asigură concentrarea unui număr limitat de priorități tematice, urmăresc un grad de flexibilitate mai extins și cresc implicarea autorităților de la nivelurile subsidiare. Pentru a putea atrage și implementa investiții publice de anvergură, trebuie să punem accentul pe utilizarea obligațiunilor UE pentru finanțarea proiectelor prin atragerea capitalului privat pentru investițiile publice.

Contractele de parteneriat vor avea rolul de a responsabiliza cheltuielile autorităților din statele membre, iar, pentru evitarea erorilor, consider prioritară informarea viitorilor beneficiari, precum și programe de pregătire adresate acestora. Investițiile trebuie să urmărească specializarea lucrătorilor. Prin intermediul fondurilor structurale, am dezvoltat în România un sistem de formare profesională eficient, însă, de multe ori, ne confruntăm cu lipsa locurilor de muncă specializate.