PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor (dezbatere)

Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - După cum o recunosc înalți oficiali ai UE, violența împotriva femeilor reprezintă cea mai răspândită formă de încălcare a drepturilor omului în societatea actuală, indiferent de zona geografică, de mediul cultural, economic, educațional sau social.

Pentru a combate această formă de discriminare, Uniunea Europeană mai are încă lucruri de făcut, inclusiv din perspectiva rolului asumat pe plan internațional, unde violența împotriva femeilor atinge cote alarmante. Luând în considerare formele teribile pe care le ia agresiunea, este importantă reunirea tuturor măsurilor în cadrul unei strategii UE de eliminare a formelor de violență, document cerut de Parlamentul European încă de acum câțiva ani. Consider că eforturile depuse de UE și ONU pentru a le oferi siguranță femeilor trebuie completate printr-o abordare de jos în sus, mai exact prin schimbarea mentalității încă de la o vârstă fragedă prin programe educaționale. Totodată, este important să contribuim la eliminarea stereotipurilor de gen difuzate în mass-media, care prezintă riscul de denaturare a imaginii femeii și de perpetuare a relelor tratamente.