PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Eplicații privind votul (4)

Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Mary Honeyball (A7-0247/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Faptul că, periodic, discutăm situația generală a educației și formării de pe întregul teritoriu al Uniunii ne ajută să evaluăm progresele înregistrate către atingerea țintelor comune. Fără îndoială, cooperarea în educație și formare poate sprijini îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Trebuie să depunem mai multe eforturi pentru reducerea abandonului școlar timpuriu, dar și pentru creșterea procentului absolvenților de învățământ superior, inclusiv prin acordarea de sprijin pentru tinerii care provin din familii cu greutăți financiare.

Educația timpurie este, la rândul său, un factor extrem de valoros în dezvoltarea ulterioară a persoanei. Nu ne permitem să renunțăm la această componentă a formării, cu impact pozitiv pe termen lung asupra bugetelor naționale și asupra sănătății cetățenilor, care contribuie la reducerea comportamentelor antisociale de mai târziu.

Învățarea pe tot parcursul vieții trebuie, de asemenea, încurajată, în condițiile în care vârsta de pensionare crește constant în Europa, iar bagajul de competențe necesare angajaților este tot mai variat.

Recunoaștem fără rețineri importanța participării cetățenilor la programe de mobilitate transfrontalieră, dar încă nu am reușit să eliminăm obstacolele în calea mobilității forței de muncă. A venit vremea să extindem lista extrem de restrânsă a profesiilor recunoscute la nivel european și să eliminăm barierele existente în statele membre.