PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Europarlamentarul Iosif Matula vrea reducerea emisiilor de carbon

Europarlamentarul român Iosif Matula consideră că atingerea obiectivelor Uniunii de reducere a emisiilor de carbon cu 80%-95% până în 2050 poate fi îndeplinită doar prin acțiuni comunitare coordonate eficient și cu aplicare practică la nivel local.
În cadrul dezbaterilor care au avut loc la Parlamentul European, Iosif Matula a atras atenția asupra faptului că la nivelul Uniunii Europene sunt necesare acțiuni rapide și un angajament politic în vederea reducerii emisiilor de carbon. „Evoluția spre o economie cu emisii scăzute de carbon la nivel local și regional ar deține un potențial semnificativ de creare de locuri de muncă asigurând, în același timp creșterea economică și oferind industriei europene un avantaj competitiv”, susține Iosif Matula. Accederea spre o economie cu emisii scă­zute de carbon presupune o retehnologizare a actualelor întreprinderi, respectiv crearea unor întreprinderi noi, cu o tehnologie mai puțin poluantă. Iar această nouă „revoluție” tehnologică se poate dezvolta prin încurajarea investițiilor la nivel local și regional.
Un element important îl constituie, în opinia europarlamentarului arădean, măsurile pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. „Redresarea economică ar putea fi încura­- jată semnificativ printr-un efort major de accelerare a activităților de construire de locuințe eficiente din punct de vedere energetic, respectiv de modernizare a actualelor locuințe și clădiri. Planul privind eficiența energetică arată potențialul mare de creare de locuri de muncă oferit de promovarea investițiilor eficiente din punct de vedere energetic”,  consideră Iosif Matula.

Răzvan Crețu

Glasul Aradului