PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (2)

Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Claude Turmes (A7-0265/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon cu 20% până la finalul acestei decade înseamnă nu doar eforturi, dar și numeroase avantaje. Eficiența energetică aduce beneficii prin reducerea semnificativă a costurilor pentru consumul de energie. În prezent, UE își menține rolul de lider la nivel mondial în domeniul eficienței energetice, dar consolidarea acestei poziții, pentru a concura cu succes cu economiile emergente, se realizează prin sprijinirea întreprinderilor europene din domeniul tehnologiilor ecologice.

Politica de eficiență energetică a UE trebuie să urmărească exploatarea eficientă a potențialului energetic al regiunilor UE. Prin urmare, statelor membre le revine sarcina de a propune planuri de acțiune în cadrul strategiilor naționale de dezvoltare. Fondurile structurale și contribuțiile naționale care au ca scop finanțarea proiectelor de eficiență energetică ar trebui să constituie o prioritate a politicii de coeziune.

Sprijinirea IMM-urilor în vederea îmbunătățirii tehnologiilor sustenabile aduce beneficii imediate, prin reducerea semnificativă a costurilor. Inițiativele locale și regionale au rolul de a promova investițiile în tehnologiile verzi și de a atrage investiții private. Instrumentele financiare inovatoare pot contribui la stimularea capitalului privat, în vederea comercializării cotelor de emisii.