PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (3)

 Marți, 23 octombrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Paul Rübig (A7-0293/2012 )

 Iosif Matula (PPE ), în scris . − „Întreprinderile mici și mijlocii sunt mai degrabă o expresie a unei stări de spirit și a unei atitudini specifice”, declara în 1956 un fost ministru german al economiei, însărcinat cu designul economic al Germaniei de Vest. Descentralizarea la nivelul statelor membre a avut un rol decisiv asupra dezvoltării IMM-urilor. Este dovedit faptul că IMM-urile caută sprijinul administrațiilor regionale și al instituțiilor financiare regionale. Studiile efectuate la nivel local demonstrează că întreprinderile de dimensiuni reduse dezvoltă în principal legături pe termen lung cu actorii de la nivel local.

Avem nevoie de politici europene integrate pentru IMM-uri, care să urmărească creșterea accesului la finanțare și investiții în cercetare și inovare. Facilitarea accesului lor pe piețele internaționale poate contribui decisiv la creșterea exporturilor. Sunt convins că, în perioada actuală în care ne confruntăm tot mai frecvent cu procese de externalizare a producției, IMM-urile pot împiedica aceste riscuri. Valoarea adăugată a acestora constă în capacitatea de adaptare ridicată la costurile relativ reduse.

Sistemul standardizat european trebuie să permită participarea lor la procesele decizionale la toate nivelurile, inclusiv în cadrul contractelor de parteneriat public-privat dintre statele membre și Comisie. Standardizarea tehnologiei informației și un sistem de cooperare integrat sunt măsuri prioritare pentru creșterea competitivității lor.