PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (5)

Marți, 11 septembrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Având în vedere specificitatea sectorului audio-vizual, dar și fragmentarea pieței europene online, se impune o abordare unitară a mai multor aspecte la nivel comunitar. Utilizarea online poate constitui o oportunitate reală pentru o mai bună difuzare și o mai bună distribuire a operelor europene, cu condiția ca furnizarea operelor audiovizuale să se facă legal, cu respectarea principiului drepturilor de autor. Analizând cifrele disponibile la nivel european, se poate constata un fenomen interesant: industriile culturale și creative la care ne referim contribuie cu până la 2,5% la PIB, adică similar cu cifrele din industria auto. Cu atât mai mult se impune organizarea unor campanii de informare a publicului cu privire la importanța drepturilor de autor, concomitent cu programe de promovare a competențelor digitale și mass-media pentru toți cetățenii UE, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Totodată, susțin facilitarea metodelor de plată online pentru operele audiovizuale, dar și regândirea costurilor aferente, ca alternativă accesibilă pentru public, preferabilă piratării. Insist și asupra importanței de a adapta legislația europeană la realitățile internetului și ale erei digitale, iar una dintre cele mai mari provocări o reprezintă încă împiedicarea accesului la platforme care oferă conținuturi ilegale.