PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul

 

Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Rețeaua transeuropeană de transport are un rol strategic în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială, asigurând, totodată, libertatea de mișcare a pasagerilor și a bunurilor în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Europa se confruntă cu nevoi de investiții din ce în ce mai ridicate în infrastructura de transport. În acest context, salut inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor. Consider că această etapă este fundamentală pentru atragerea fondurilor din sectorul privat în domeniul infrastructurilor de transport, energetice și de telecomunicații, având un important potențial de contribuție la crearea de noi locuri de muncă și creștere economică.

 
Proiectul-pilot va permite familiarizarea investitorilor cu noile structuri de finanțare și va sprijini în același timp o economie orientată înspre o utilizare eficientă a resurselor, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că instrumentele financiare inovatoare au un rol deosebit de important în ceea ce privește atragerea unor fonduri suplimentare din sectorul privat în infrastructurile-cheie.