PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul

 Marți, 23 octombrie 2012 - Strasbourg

Raportor: Antigoni Papadopoulou (A7-0271/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Prin Tratatul de la Maastricht, toți cetățenii din Uniune beneficiază de cetățenia europeană, care se adaugă celei naționale și conferă dreptul de a călători, de a studia și de a munci în oricare dintre statele membre, dar și o serie de alte drepturi conexe.

Din păcate, aproape jumătate dintre cetățeni nu cunosc aceste drepturi și nu pot face uz de ele. Tocmai de aceea, instituirea unui An european al cetățenilor în 2013 – la 20 de ani de la introducerea cetățeniei europene – este binevenită. Acțiunile prevăzute pentru 2013 pot mări gradul de cunoaștere a drepturilor, valorilor și istoriei europene în rândul populației, astfel încât cetățenii să beneficieze de oportunitățile apartenenței la UE. Fără îndoială, orice inițiativă care să-i apropie pe cetățeni de instituțiile europene este utilă. Personal, consider că acțiunile Anului european al cetățenilor trebuie coordonate la nivel comunitar, pentru a ne asigura că informația este transmisă unitar în orice colț al Uniunii.

Din păcate, bugetul dedicat acestui program este insuficient, cu mult mai mic decât fondurile alocate altor Ani europeni. În plus, nu sunt prevăzute cofinanțări pentru proiecte ale organizațiilor societății civile, astfel încât putem să anticipăm un succes limitat al acestei inițiative.