PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul

 Joi, 25 octombrie 2012 - Strasbourg

 Raportor: Vital Moreira (A7-0272/2012 )

\"\"  Iosif Matula (PPE ), în scris . − Indicațiile geografice ale produselor agricole și alimentare au început să fie protejate în Uniunea Europeană pentru a evita utilizarea abuzivă, imitarea produselor respective sau indicații false privind proveniența, asigurându-se prin urmare o calitate mai mare a produselor oferite consumatorilor. Scopul înregistrării denumirilor este și acela de a-i ajuta pe producători să obțină venituri mai mari prin valoarea adăugată pe care o aduce această identificare. Începând din anul 1992, pe plan european s-a instituit un sistem de înregistrare a acestor drepturi de proprietate intelectuală, a căror protecție are loc și la nivel internațional, deși în mod mai puțin eficace. În relațiile cu țările terțe, Uniunea aplică aceleași standarde, pentru protejarea reciprocă a indicațiilor geografice. Este și cazul acordului cu Moldova, prin care se vor ameliora condițiile schimburilor comerciale bilaterale. Trebuie menționat faptul că pentru produsele din țările terțe există o condiție suplimentară față de produsele comunitare, mai precis faptul că denumirile trebuie să fie protejate în statul de origine în momentul introducerii cererii de protecție comunitară. Prin acest acord cu UE, Republica Moldova are posibilitatea de a-și extinde și proteja indicațiile geografice actuale pe teritoriul Uniunii, în perspectiva acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător în cadrul Acordului de asociere.