PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul

Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg

Raport: Rui Tavares (A7-0378/012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Principiul fundamental de la baza Uniunii Europene – respectarea drepturilor omului – trebuie să se regăsească, în egală măsură, și în acțiunile noastre externe. Experiența a relevat faptul că nu este suficientă crearea de instrumente financiare pentru aceste acțiuni, ci e nevoie și de o mai bună coordonare, astfel încât să evităm fragmentarea din acest moment și lipsa de eficiență a cheltuirii resurselor. În ceea ce privește politica de vecinătate, consider că ar fi util să insistăm mai mult asupra dialogului cu actori din societatea civilă, precum ONG-urile, mass-media, sindicatele și instituțiile de învățământ. Acestea reprezintă autoritatea capabilă să ne ofere o imagine mai aproape de adevăr despre situația politică, economică și socială din respectivele țări. Cât despre relațiile oficiale cu aceste state, consider binevenită noua abordare în domeniu: „mai mult pentru mai mult” (more for more ), deoarece, numai responsabilizând guvernele țărilor partenere, le vom putea ajuta să implementeze reformele democratice. Personal, mă declar încrezător în capacitatea noului Reprezentant special al UE pentru drepturile omului de a implementa strategia în acest sens. Încurajez buna colaborare cu Parlamentul European, care și-a dovedit în repetate rânduri angajamentul față de drepturile fundamentale, fie că vorbim de teritoriul Uniunii, fie de statele terțe.