PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (2)

Marți, 12 iunie 2012 - Strasbourg

Raportor : Francesca Balzani (A7-0181/2012 )
 
Iosif Matula (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea raportului întocmit de colega Balzani privind mobilizarea sumei de 18 061 682 EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE pentru Liguria și Toscana, deoarece consider că este necesar să ne concentrăm atenția asupra daunelor provocate de calamități și, simultan, să ne exprimăm solidaritatea față de regiunile afectate. Totodată, ne gândim și la victimele acestor dezastre, pentru care nu se mai poate face nimic în acest moment. Îmi exprim, astfel, compasiunea față de familiile care au suferit pierderi ireparabile.
 
Uniunea Europeană trebuie să intervină în vederea diminuării efectelor catastrofelor naturale majore care au generat daune importante gospodăriilor, întreprinderilor și agriculturii, precum și perturbarea unor legături majore de transport și a unor rețele esențiale de infrastructură publică în regiunile Liguria și Toscana. Doresc să atrag atenția asupra importanței creșterii capacității de reacție a Fondului, astfel încât asistența financiară pentru statele afectate de catastrofe să fie disponibilă mult mai rapid. Un rol deosebit de important în acest sens le revine și autorităților locale, regionale și naționale, care trebuie să îmbunătățească modalitățile de coordonare a cererilor pentru Fondul de Solidaritate.