PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (2)

Miercuri, 4 iulie 2012 - Strasbourg

Raportor: David Martin (A7-0204/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Protecția mai bună a drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorilor europeni, implicați în comerțul mondial, este extrem de importantă. Prin eliminarea contrafacerii în domeniul comercial și a pirateriei online putem contribui la creșterea activității economice. În același timp, se reduc riscurile la adresa sănătății cetățenilor, generate de consumul de medicamente contrafăcute, spre exemplu.

Modul în care se are în vedere protejarea drepturilor de autor, însă, prin intermediul ACTA, ridică unele semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât negocierile acordului în cauză s-au purtat într-o manieră prea puțin transparentă. Beneficiile pe care le aduce textul par să fie mult mai mici decât posibilele pericole la adresa libertăților civile. Trebuie să ne dea de gândit caracterul vag al anumitor aspecte ale acordului și incertitudinea interpretării sale, care poate duce la abuzuri din partea autorităților.

În aceste condiții, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni, nu mai putem garanta protecția corespunzătoare a drepturilor fundamentale în temeiul ACTA și se impune clarificarea multora dintre termenii acordului. Pe cale de consecință, textul ACTA poate primi votul Parlamentului în momentul în care sunt remediate neclaritățile legate de domeniul de aplicare și protecția libertăților individuale pentru a se evita interpretările nedorite.