PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (3)

Marți, 12 iunie 2012 - Strasbourg

Raportor : Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012 )

 Iosif Matula (PPE ), în scris . − Fondul european de ajustare la globalizare reprezintă un sprijin substanțial pentru lucrătorii concediați în urma transformărilor ce au loc în structura comerțului mondial și, mai recent, ca urmare a efectelor crizei economice. Principala problemă de natură economică în Spania este rata îngrijorătoare a șomajului. La ora actuală, în Spania rata a șomajului se ridică la 25%, însumând peste cinci milioane de șomeri. Cele mai afectate sunt zonele industrializate, care pierd treptat teren în competiția cu țările emergente. Consider important suportul prin finanțarea FEAG, pe care îl pot compara cu un colac de salvare în ajutorul celor disponibilizați. Muncitorii afectați au nevoie însă de un sprijin substanțial ulterior prin intermediul programelor Fondului Social European ce au ca scop reprofesionalizarea și reinserția lor pe piața muncii. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider necesar acest sprijin urgent pentru muncitorii disponibilizați. Zonele afectate de disponibilizări ar trebui să beneficieze de o atenție specială din partea autorităților pentru atragerea de noi investiții și sprijin pentru oportunități de afaceri. Energia regenerabilă este un domeniu cu potențial pentru crearea de locuri de muncă. Subliniez faptul că muncitorii disponibilizați din Comunitatea Valenciana construiesc azi cele mai mari parcuri fotovoltaice în Europa.