PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (3)

 Marți, 3 iulie 2012 - Strasbourg

Raportor: François Alfonsi (A7-0219/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Strategiile macroregionale reprezintă noi punți de cooperare teritorială sprijinite prin politica de coeziune a UE. Cu toate că, în prezent, nu există un standard pentru definirea macroregiunilor, ele includ teritorii din mai multe țări sau regiuni administrative, care dețin una sau mai multe caracteristici comune. Strategiile macroregionale au debutat în urmă cu trei ani, cu strategia macroregiunii Mării Baltice, ce și-a stabilit obiectivul de a concentra cooperarea între regiunile statelor din jurul Mării Baltice în domeniile: mediu, prosperitate, accesibilitate și securitate. A urmat strategia macroregiunii Dunării ce cuprinde regiunile din bazinul dunărean cu o populație de peste 100 milioane de locuitori, ce se întinde pe o cincime din suprafața Uniunii.

Inițial, Comisia s-a arătat reticentă pentru susținerea acestor inițiative pe motivul că ar încărca arhitectura administrativă, ar crește cheltuielile și ar fi lipsite de eficacitate. Consider însă că macroregiunile reprezintă o valoare adăugată europeană și pot contribui la implementarea proiectelor transeuropene energetice și de transport. Am susținut acest raport deoarece cooperarea teritorială la nivelul macroregiunilor poate aduce avantaje inițiativelor grupărilor de cooperare teritorială (GECT), asigurând implicarea autorităților locale și regionale, alături de reprezentanții societății civile, în luarea deciziilor în vederea utilizării eficiente a potențialului lor comun.