PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul (4)

 Marți, 3 iulie 2012 - Strasbourg

 

Raportor: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Am votat în favoarea raportului colegei Rodi Kratsa, deoarece consider că în contextul actualei crize economice și financiare este esențial să ne îndreptăm atenția înspre atragerea unui volum cât mai mare de investiții străine, dar și autohtone în Uniunea Europeană. Consider că investițiile în formarea capitalului uman, promovarea spriritului antreprenorial, precum și stimularea unui mediu favorabil micilor întreprinzători sunt elemente vitale în ceea ce privește capacitatea UE de a atrage investiții străine directe.

Doresc să atrag atenția asupra necesității de a reduce povara administrativă cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii în procesul de accesare a fondurilor europene. Totodată, dezvoltarea și încurajarea investițiilor public-private, precum și folosirea eficientă a instrumentelor structurale în vederea relansării economice sunt esențiale pentru atragerea și menținerea capitalului străin și intern în Uniunea Europeană. Nu putem vorbi însă despre atragerea investițiilor în Europa fără a avea în vedere crearea unui climat favorabil investițiilor prin creștere economică susținută. Prin urmare, se impune implementarea unor reguli care să garanteze atât concurența loială, cât și un mediu concurențial echitabil.