PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Explicații privind votul

Marți, 12 iunie 2012 - Strasbourg

Raportor: Marco Scurria (A7-0166/2012 )

Iosif Matula (PPE ), în scris . − Salut faptul că Parlamentul European a dat un nou semnal prin care afirmă rolul deosebit al activităților transfrontaliere de voluntariat la nivelul UE. Dincolo de a fi un catalizator pentru crearea unui spirit civic comun, datele raportului arată că voluntariatul poate contribui la creșterea Produsului Intern Brut cu până la 5%. Ținând cont că în jur de 100 de milioane de europeni sunt implicați în acest gen de activitate, se impune un cadru mai eficient de reglementare în Uniune. Printre măsurile excelente pe care le aduce acest raport, consider extrem de utilă crearea unui portal UE cu o secțiune dedicată voluntariatului transfrontalier, dar și înființarea unui Corp Umanitar al Voluntarilor Europeni, care să selecteze și să instruiască persoanele care să intervină în caz de dezastre naturale. Nu în ultimul rând, instituirea unui Pașaport European al Competențelor, valabil în toate statele membre, va oferi recunoașterea cuvenită a calificărilor profesionale și competențelor dobândite prin activitățile de voluntariat. Pe lângă beneficiile concrete pe care le aduce voluntariatul, exprimate în coeziune socială, ca factor de integrare și bazin de resurse umane, această activitate are și un rol simbolic pentru Uniune: contribuie la șlefuirea cetățeniei și a identității comune europene.