PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Finanțarea comerțului și a investițiilor pentru IMM-uri (prezentare succintă)

Luni, 10 decembrie 2012 - Strasbourg

 Iosif Matula (PPE ), în scris . – În contextul economic actual, extinderea activității IMM-urilor la nivel internațional poate să genereze o creștere economică importantă. Cu toate acestea, majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii europene sunt reticente în fața provocării pe care o implică intrarea pe piața globală. Principalele obstacole în calea extinderii pe piețele externe sunt lipsa informațiilor, dificultatea în accesarea finanțării, precum și poverile administrative.

Constat cu regret că, în ultimii doi ani, aproximativ o treime dintre IMM-urile europene care au solicitat un credit bancar nu au reușit să îl obțină. Finanțarea sau refinanțarea acestor întreprinderi este necesară pentru stabilitatea și dezvoltarea lor economică. Ca atare, consider că Uniunea Europeană trebuie să ofere pârghii pentru îndeplinirea acestui deziderat. De aceea, o atenție deosebită trebuie acordată intensificării parteneriatelor public-private în vederea acordării de finanțare și capital de risc pentru IMM-urile din Uniunea Europeană. Eforturile viitoare trebuie să se concentreze pe sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele strategice, care oferă un avantaj comercial față de economiile țărilor emergente și pot crea locuri de muncă.