PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Fondul european de ajustare la globalizare 2014 – 2020 (dezbatere)

Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris. Începând din 2007, Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG) își dovedește solidaritatea față de lucrătorii europeni afectați de concedieri, contribuind la creșterea economică și sustenabilă, precum și la ocuparea durabilă a forței de muncă. Salut succesul înregistrat ca urmare a mobilizării FEG pentru cei 1.416 lucrători concediați de Nokia în România, după închiderea fabricii din județul Cluj. În urma implementării proiectului ”Centrul de Tranziție de la Job la SmartJob”, finanțat prin FEG, din cei 1.416 disponibilizați, 1.176 (83 %) au fost reintegrați pe piața muncii. Dat fiind numărul mare de concedieri recente cauzate de criza economică și financiară, extinderea domeniului de aplicare a FEG reprezintă un instrument important pentru a oferi sprijin în procesul de reconversie profesională a lucrătorilor din diverse sectoare industriale afectate de criză. Concomitent, aplicarea FEG în regiunile cu rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, reprezintă un angajament de solidaritate menit să asigure dezvoltarea durabilă a regiunilor.