PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului - Aspecte industriale, energetice și alte aspecte legate de gazele de șist și de șisturile bituminoase (dezbatere)

 Marți, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris. – Dependența Uniunii Europene de importurile de energie, în special de petrol și, mai recent, de gaze naturale, stă la baza preocupărilor din sfera politicii energetice, din considerente de securitate a aprovizionării cu energie. Scăderea producției primare de gaze naturale a condus la creșterea dependenței UE de importurile de energie primară, astăzi peste 60% din gazul pe care Uniunea îl consumă fiind importat. În urma unui studiu privind resursele geologice, publicat în mai 2012, reiese faptul că gazele naturale ar putea constitui 25% din resursele mondiale de energie. Gazele de șist sunt o resursă pe care niciun stat UE nu își permite să o neglijeze. Potrivit Agenției guvernamentale americane pentru informații energetice, rezervele europene de gaz de șist se ridică la 18 000 de miliarde de metri cubi, cifră deloc neglijabilă pentru continentul european. Desigur, trebuie avut în vedere impactul pe care exploatarea acestor gaze îl poate avea asupra mediului, dar, tehnologiile utilizate astăzi la nivel mondial, pot permite exploatarea eficientă, inclusiv în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. O exploatare rațională ar avea un dublu scop: reducerea dependenței UE de importurile de gaze, dar și crearea de noi locuri de muncă și a unei dezvoltări industriale orizontale.