PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Iosif Matula și-a prezentat raportul de activitate

 

Sinteză de presă

- ianuarie-decembrie 2013 -

 

 

Iosif Matula

 

Membru în comisia: Dezvoltare regională

Membru supleant în comisia: Cultură și educație

Membru în: Delegația permanentă pentru relația cu Ucraina, EURONEST / din ianuarie 2013, înlocuite de Delegația pentru relațiile cu China

Membru supleant în: Delegația permanentă pentru relația cu Afganistan

Funcția: vice-coordonator al membrilor PPE din Comisia pentru Dezvoltare Regională; membru în biroul PPE din Parlamentul European

 

I. Prezență de  la vot

Europarlamentarul Iosif Matula a înregistrat în perioada 14 iulie 2009 și până în prezent o prezență de 99,25% la vot.

 

II. Activitate parlamentară

2. Raportor al grupului politic PPE (shadow raportor)

2.1 Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității

2.2 Promovarea unei strategii europene în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor

 

3. Intervenții în ședințele plenare ale Parlamentului European

Europarlamentarul a avut în perioada ianuarie-decembrie 2013, 50 de intervenții în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului European, dintre care amintim:

  • politica de coeziune după 2013;
  • integrarea migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale;
  • orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre;
  • îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor;
  • punerea în aplicare a Directivei serviciilor media audiovizuale;
  • regândirea educației.

4. Propunere de rezoluție: o strategie macroregională pentru Alpi

 

5. Întrebări adresate Comisiei sau Consiliului

Europarlamentarul Iosif Matula a adresat trei întrebări către Comisia Europeană și o întrebare către Consiliu.

 

6. Activități în cadrul Comisiei pentru Cultură și Educație

6.1 Adoptarea programului “Erasmus plus” (propus de Comisia Europeană sub denumirea “Erasmus pentru toți”), destinat finanțării acțiunilor europene în domeniile educației, formării,  tineretului și sportului. Aceste programe se bucură de cea mai mare notorietate și participare a cetățenilor la nivel comunitar și au cea mai mare valoare adaugată raportat la sumele investite. Cu o creștere bugetară semnificativă, ”Erasmus plus” va permite unui număr mai mare de tineri (aproximativ 5 milioane) să participe în programele de mobilitate transfrontalieră, deschizându-le noi perspective. În plus, facilitatea de garantare a împrumuturilor va oferi șansa oricărui student să-și efectueze integral studiile de master într-un alt stat membru, primind pentru aceasta un împrumut cu dobândă redusă și o perioadă extinsă de rambursare.

6.2 Adoptarea programului ”Europa pentru cetățeni”, destinat cunoașterii reciproce și interacțiunii între cetățenii europeni, prin voluntariat și proiecte comune care să consolideze sentimentul apartenenței la spațiul european.

6.3 Amendarea bazei juridice pentru acțiunea ”Capitalele europene ale culturii”, pentru perioada 2020-2033, care să permită continuarea programului și după anul 2019, când expiră actualul cadru. Raportul adoptat în plenul Parlamentului păstrează principalele caracteristici și structura sistemului actual, în special continuarea atribuirii prin rotație a titlului între statele membre și lansarea cu șase ani în avans a competiției pentru titlu. Se estimează faptul că în luna ianuarie 2014 se va ajunge la un acord interinstituțional la nivelul UE în privința acestui program. În anul 2021, un oraș românesc va deveni Capitală Culturală Europeană, după ce Sibiul a deținut acest titlu în 2007.

 

7. Activități în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională

7.1 Adoptarea pachetului legislativ referitor la politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. În cadrul bugetului 2014-2020, în acest domeniu vor fi investiți 325 de miliarde euro în statele membre, reprezentând 34,24% din volumul total al cheltuielilor UE pentru următorii 7 ani. Suma ce îi revine României pentru coeziune este de 21,8 miliarde euro, în creștere cu 10% față de alocarea 2007-2013.

7.2 Extinderea regulii N+3 privind absorbția fondurilor europene pentru România și Slovacia. Practic, această extindere vizează prelungirea cu un an a termenului până la care cele două state pot absorbi fondurile europene alocate anilor 2011 și 2012 pentru a evita dezangajarea acestora.

7.3 Comisia pentru dezvoltare regională a Parlamentului European a adoptat în cursul anului 2013 Proiectul de aviz referitor la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității. Potrivit documentului, producția globală este în prezent cu 10% mai scăzută decât înaintea crizei, iar în sectorul industrial s-au pierdut peste 3 milioane de locuri de muncă. În calitate de raportor din partea Grupului Partidului Popular European (PPE), Iosif Matula a gestionat, pe parcursul a două luni analiza raportului, cele 42  de amendamente depuse de colegii europarlamentari și a stabilit poziția Grupului PPE.

 

 

 

8. Alte activități speciale desfășurate în PE

8.1 Prezentarea în Parlamentului European a expoziției cu tema "Arad, cetate europeană a diversității culturale” și lansarea proiectului Arad - Capitală culturală europeană 2021

8.2 Conferința Europa Nova: Românii din afara granițelor țării – drepturi și nedreptăți

8.3 Săptămâna de promovare a valorilor culturale ale României – sprijinirea proiectului studenților români și basarabeni de la Bruges

 

9. Activități desfășurate în România

Activitatea din Parlamentul European este completată și de cea în plan intern. Europarlamentarul Iosif Matula a inițiat acțiuni importante, dintre care amintim: a treia ediție a Târgului locurilor de muncă la Chișineu-Criș (co-organizator), „Festivalul Minorităților”, desfășurat în prezența vicepreședintelui Parlamanetului European, László Surján (co-organizator), organizator dezbatere publică și concurs „Aradul în anul european al cetățenilor”, expoziția de fotografie „Crișul de ieri, Crișul  de azi, prin obiectivul camerei de fotografiat”.

 

10. Participarea în delegațiile permanente pentru relațiile cu Parlamentele din țări terțe și alte delegații ale Parlamentului European

10.1 Participare la lucrările grupului de reflecție pan-european European Ideas Network (EIN-Rețeaua Ideilor Europene), desfășurate în Porto, Portuglia. Tema centrală a discuțiilor celei de a treisprezecea ediții a Universității de Vară a EIN a reprezentat-o Proiectul Atlantic pentru creștere economică și prosperitate.

10.2 Delegația Intergrupului URBAN din Parlamentul European, care a efectuat o deplasare în Marsilia. Vizita de studiu s-a desfășurat în contextul în care Marsilia deține în acest an titlul de Capitală Europeană a Culturii.

10.3 Delegația Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European în Corsica și Sardinia. Deplasarea a inclus vizitarea unor proiecte de cooperare transfrontalieraă între Franța și Italia cuprinse în programele operaționale “Italy - Maritime France” și “Mediteranean”, precum și întâlniri cu autoritățile responsabile cu implementarea proiectelor transfrontaliere.

10.4 Participare la conferința organizată de Israel Allies Fondation în Washington. Evenimentul  s-a desfășurat în clădirea Capitoliului a Congresului SUA și a reunit parlamentari europeni, alături de congresmeni americani, parlamentari de pe mai multe continente și înalți diplomați israelieni. Agenda conferinței a cuprins dezbateri privind problemele curente din Orientul Mijlociu, inclusiv amenințărie și instabilitatea regională, responsabilitatea finanțărilor în regiune, relațiile Israelului cu Națiunile Unite și așteptările procesului de pace.

 

 

Cabinet europarlamentar Iosif Matula