PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (dezbatere)

Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg

Doamnă președintă, doamnă comisar, consider foarte importantă implicarea autorităților locale și regionale în acțiuni de asistență de urgență și în operațiuni de protecție civilă. În același timp, regiunile transfrontaliere trebuie să își intensifice cooperarea în vederea coordonării acțiunilor de intervenție comune.

Uniformizarea codurilor pentru situații de urgență la nivelul tuturor statelor membre prin noul mecanism contribuie semnificativ la detectarea rapidă și avertizarea timpurie în caz de dezastre și va permite măsuri de prevenire și intervenție comune. Creșterea mobilității în situații de urgență, prin crearea unui sistem de rute alternative de transport, poate îmbunătăți accesul asistenței de urgență, în special în zone îndepărtate sau unde accesul este limitat. Modulele de intervenție la fața locului, cu sprijinul echipelor de voluntari, în zonele mai puțin populate au demonstrat o capacitate de răspuns rapid în domeniul protecției civile. Pregătirea și coordonarea acțiunilor voluntare de către echipe de experți contribuie la creșterea capacității de intervenție.

O felicit pe raportoare pentru excelenta muncă efectuată.