PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Norme și proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiuni externe - Instrumentul de stabilitate - Instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială - Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe - Instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare - Instrumentul european de vecinătate - Instrumentul de asistență pentru preaderare (dezbatere)

Marți, 10 decembrie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula, Raportor pentru aviz, Comisia pentru cultură și educație . − Instrumentul european de vecinătate și parteneriat este un element esențial pentru instituirea unei zone de prosperitate și de bună vecinătate între UE și partenerii săi. Cooperarea culturală are un rol fundamental în asimilarea proceselor democratice din țările partenere. Prin urmare, consider deosebit de importantă integrarea educației, culturii, respectării și promovării diversității culturale în obiectivele Instrumentului european de vecinătate.

Partenerii cu progrese vizibile trebuie sprijiniți suplimentar. Concomitent, un aspect deosebit de important îl constituie menținerea fondurilor destinate cooperării în domeniul educațional, chiar în cazul în care legăturile politice dintre UE și unele țări partenere suferă disfuncționalități. Sunt convins că parteneriatul trebuie să joace un rol deosebit, prin intermediul schimburilor culturale și educaționale. Diplomația culturală poate contribui la schimbarea mentalității în țările unde procesul democratic trebuie perfecționat. Contactul pe care tinerii din aceste țări îl au cu tinerii din statele membre UE poate duce la schimbări importante în țările de unde aceștia provin.

Felicitări raportorilor pentru calitatea rapoartelor prezentate în acest pachet deosebit de important pe care îl discutăm astăzi.