PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori - Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole - Finanțarea politicii agricole comune - Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice - Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă (dezbatere)

Marți, 3 iulie 2012 - Strasbourg

Intervenție în ședință plenară

Iosif Matula, Rap avis REGI . − Ca raportor pentru aviz al Comisiei REGI, în ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltare rurală din FEADR îi felicit pe toți raportorii pentru excelentele documente prezentate în această dezbatere comună. Spațiul rural european se confruntă cu numeroase provocări: diferențele majore dintre regiuni, zone rurale aflate în declin demografic, venit redus pe cap de locuitor, sectorul serviciilor mai puțin dezvoltat, accesul redus la internetul în bandă largă. Pentru a răspunde acestor provocări, politica de dezvoltare rurală are ca obiective majore creșterea competitivității sectorului agricol și forestier, dezvoltarea zonelor rurale și a mediului și încurajarea diversificării economiei rurale.

Ținând cont de aceste priorități, în baza competențelor pe care le are Comisia REGI, în marginea acestui raport, susțin:

1. menținerea echlibrului între protecția mediului și necesitățile în materie de dezvoltare locală;

2. implicarea în rețelele rurale naționale a reprezentanților naționali, regionali, dar și locali;

3. încurajarea creării unor platforme de consiliere online pentru agricultori utilizând banda largă, și, nu în ultimul rând:

4. compatibilitatea ajutorului FEADR cu obiectivele de coeziune economică și socială, dar și teritorială.