PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

O nouă strategie pentru Afganistan (dezbatere)

Marți, 12 iunie 2012 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris . – După unsprezece ani de eforturi din partea comunității internaționale, situația actuală din Afganistan necesită încă îmbunătățiri semnificative. Extremismul violent, prezent atât în interiorul, cât și în exteriorul regiunii, problema drogurilor cultivate și produse în Afganistan, dar și indicatorii socio-economici subliniază necesitatea unui rol mult mai activ al UE în reconstrucția și dezvoltarea regiunii. Eforturile Uniunii trebuie să se concentreze pe îmbunătățirea funcționării structurilor guvernamentale afgane. Strategia pentru Afganistan trebuie să pună accentul pe o implicare puternică a instituțiilor afgane și a cetățenilor în dezvoltarea țării lor cu scopul de a se ajunge la o guvernare stabilă, susținută de comunitatea internațională și care să-și concentreze toate eforturile asupra dezvoltării socio-economice. Uniunea Europeană este unul dintre partenerii cei mai importanți care participă la reconstrucția Afganistanului, prin ajutorul logistic și material pe care-l oferă. Doresc să atrag atenția că este necesară o reorientare a modului în care ajutorul ajunge în Afganistan și în care este distribuit. Sunt de părere că o parte mai mare a ajutoarelor să fie canalizate direct prin intermediul instituțiilor afgane, o soluție mai bună decât derularea acestora prin organismele internaționale de cooperare și dezvoltare. Legitimitatea guvernului afgan va avea de câștigat dacă acesta va răspunde de implementarea ajutorului.