PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Perspectiva energetică 2050 (dezbatere)

Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg 

Iosif Matula (PPE ). - Doresc să reamintesc câteva condiții pe care le consider prioritare pentru perspectiva energetică a Uniunii. În primul rând, reglementările în materie de energie din statele membre trebuie să țină cont de dispozițiile privind liberalizarea piețelor de energie și să urmărească, prioritar, eliminarea blocajelor ce stau în calea integrării piețelor de energie.

Trebuie să punem mai mult în valoare capacitatea energetică de la nivel regional. Un exemplu concret: în regiunea de vest a României există importante resurse de energie geotermală, neutilizate datorită obstacolelor birocratice. Fac apel către Comisie și autoritățile naționale competente să analizeze în comun posibilitatea depășirii piedicilor ce stau în calea investițiilor în exploatarea energiei geotermale.

Dezvoltarea capacității proprii de producție și a rețelelor de transport la nivel regional și transfrontalier pot asigura costuri reduse ale energiei de consum. Resursele energetice gazoase de import pot fi diversificate atât prin continuarea investițiilor în coridorul sud-european, cât și prin crearea tronsonului complementar de gaze naturale lichefiate la Marea Neagră.